Videomarketing

Onze dienstverlening beperkt zich niet tot het (volledige) productieproces van video’s. Voor onze klanten zijn wij een strategische partner op het gebied van videomarketing in de marketing- en communicatiemix. Hoe we dat doen?

Strategie
Eerst gaan we een strategie bepalen: wie is je doelgroep, wat is je kernboodschap en op welke kanalen bevindt jouw doelgroep zich online? Waar kun je ze bereiken? Dat gaan we samen in kaart brengen en stemmen de productie van de videocontent hierop af.

Productie
Aan de hand van de bepaalde strategie gaan we een format uitwerken dat aansluit bij de doelgroep. Wat moet de video doen? Overtuigen, inspireren, inzichtelijk maken of juist voor vermaak zorgen. Een goed format heeft iets vertrouwds en iets nieuws. Met het format gaan we de video-content produceren. Dus de opnames maken, het monteren en afwerken.

Distributie
En het houdt namelijk niet op bij de oplevering van het eindproduct; de video. Er moet ook iets gebeuren met die video. Het begint bij het op correcte en optimale wijze uploaden van de video naar de online kanalen. Daarna is het zaak de video goed in te zetten om jouw doel te bereiken. Waar en wanneer bereik je je doelgroep het best? Dit zijn zaken waarbij wij je kunnen ondersteunen. Zo beheren en optimaliseren we verschillende online kanalen.

Wil je meer weten of leren over videomarketing? Volg dan een workshop of vraag een demonstratie aan voor onze studio!

Videomarketing in 3 stappen

Strategie

Wie is je publiek en wat is de kernboodschap?

Productie

Welk format en welke productiestijl hanteer je?

Distributie

Wanneer, hoe en waar? Pas je content erop aan!