Privacy verklaring

Deze privacyverklaring betreft een officiële verklaring van PJP Film & TV Producties, hierna beschreven als PJP. In deze privacyverklaring geven wij uitleg over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Wij gaan uiteraard ten alle tijden vertrouwelijk om met (persoonlijke) gegevens van onze (potentiële) klanten en delen deze gegevens nooit met derden.

Artikel 1: Identiteit

PJP Film & TV-producties is een audiovisuele dienstverlener in de breedste zin.
Adresgegevens: Beeselseweg 25, 5995 AP Kessel
Telefoonnummer: +31 (0) 77 – 462 1780
Algemeen email: info@pjpfilmstudio.nl
Website: www.pjpfilmstudio.nl
KvK nummer: 12036645

Artikel 2: Gegevens doelen

PJP verzamelt verschillende gegevens van (potentiële) klanten en andere contacten. Dit doen wij voor verschillende doeleinden, hieronder volgt een overzicht van deze doeleinden met daarachter tussen [haakjes] welke gegevens wij hiervoor verzamelen.

 • Wij onderhouden contact directie en medewerkers en/of andere contactpersonen van (potentiële) klanten om een goede service te kunnen verlenen naar onze (potentiële) klanten. Wij maken afspraken, geven updates over het proces en vragen op deze manier feedback. [bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer]
 • Wij houden contacten meermaals per jaar op de hoogte van ontwikkelingen rondom PJP en de branche middels digitale mailing. [naam, emailadres]
 • Wij versturen offertes en facturen. [bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, emailadres]
 • Wij verwerken betalingen. [bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, emailadres, bankgegevens]
 • Wij ontwikkelen (en voeren uit) marketingactiviteiten die soms persoonsgericht kunnen zijn. [bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, emailadres]

Artikel 3: Ontvanger(s) persoonsgegevens

 • De directie en medewerkers van PJP Film & TV producties
 • ‘Mailchimp’ als gegevensverwerker bij het versturen van digitale mailing
 • Tekst- & Communicatiebureau Brandy. voor marketing- en communicatiewerkzaamheden

Artikel 4: Periode van opslag persoonsgegevens

Afhankelijk van het doel worden gegevens voor bepaalde tijd opgeslagen binnen PJP. Zie hieronder een overzicht van doelen met bijbehorende perioden van opslag dan wel criteria voor periode van opslag.

 • Onderhouden van contact met (potentiële) klanten.
  Na afronding van de opdracht conform offerte worden de gegevens maximaal 7 jaar na het laatste gebruik ervan opgeslagen.
 • Ontwikkelingen rondom PJP en de branche middels digitale mailing.
  Bij het aangaan van de samenwerking met PJP is wordt automatisch toestemming verleend voor deze digitale mailing. De ontvanger wordt bij iedere mailing de mogelijkheid geboden de toestemming hiervoor in te trekken (door uitschrijving). Het criterium voor de periode van opslag persoonsgegevens met dit doel is ‘zolang de ontvanger ingeschreven staat voor ontvangst digitale mailing’.
 • Versturen offertes en facturen.
  Vanaf het eerste contact (moment van aanvraag offerte dan wel acquisitie) worden de gegevens maximaal 7 jaar na het laatste gebruik ervan opgeslagen.
 • Verwerken betalingen.
  Na het voldoen van een ontvangen zakelijke factuur, automatische incasso of anderzijds zakelijke betaling worden de gegevens maximaal 7 jaar na het laatste gebruik ervan opgeslagen.
 • Ontwikkeling en uitvoeren marketingactiviteiten.
  Gegevens ten behoeve van marketingactiviteiten worden maximaal 7 jaar na het laatste gebruik ervan opgeslagen.

Artikel 5: Informatieplicht

 • Personen waar wij gegevens van opslaan hebben het recht op inzage in, rectificatie van of wissen van deze gegevens.
 • Personen waar wij gegevens van opslaan hebben het recht bezwaar te maken tegen onze opslag en/of verwerking van deze gegevens.

Artikel 6: Recht op overdracht

Op verzoek van de gegevensverstrekker (de persoon waar PJP de gegevens van registreert) moet PJP op een heldere manier de opgeslagen gegevens kunnen overdragen. Dit om het voor de gegevensverstrekker makkelijk te maken zijn gegevens door te geven aan een nieuwe partij. PJP draagt nooit direct gegevens over aan een derde partij.

Artikel 7: Recht op intrekken toestemming

Personen waar wij gegevens van opslaan hebben het recht om hun toestemming in te trekken. De gegevens die wij tot dan toe hebben verwerkt mogen wij volgens hierboven genoemde richtlijnen bewaren. Nieuwe gegevens die wij ontvangen vanaf de datum dat de persoon de toestemming intrekt mogen wij niet verwerken of opslaan.

Artikel 8: Autoriteit Persoonsgegevens

Indien iemand het niet eens is met de manier waarop wij omgaan met zijn of haar persoonsgegevens heeft hij/zij het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Via deze link is te lezen hoe een klacht ingediend kan worden.

Artikel 9: Verwerking persoonsgegevens kan een voorwaarde zijn

Indien u wenst dat PJP geen enkele gegevens van u verwerkt of opslaat is het niet mogelijk een samenwerking aan te gaan of opdracht te vervullen. De gegevens die PJP ten minste nodig heeft om het werk (goed) uit te kunnen voeren zijn de gegevens voor de doelen:

 • Wij onderhouden contact met (potentiële) klanten om een goede service te kunnen verlenen naar onze (potentiële) klanten. Wij maken afspraken, geven updates over het proces en vragen op deze manier feedback. [bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer]
 • Wij versturen offertes en facturen. [bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, emailadres]

Artikel 10: Consequenties bij geen verleende toestemming

Consequenties bij het niet verlenen van toestemming aan PJP voor het verwerken en/of opslaan van persoonsgegevens kunnen als volgt zijn:

 • PJP en de (potentiële) klant kunnen geen overeenkomst aangaan, er kan geen opdracht uitgevoerd worden door PJP.
 • Facturen/zakelijke betalingen kunnen mogelijk niet voldaan worden.

Artikel 11: Geautomatiseerde besluitvorming

PJP doet geen (automatische) kredietchecks en er worden geen profielen gemaakt van door PJP verzamelde, verwerkte of opgeslagen gegevens.

Tot slot

Bij PJP nemen we de bescherming van persoonlijke gegevens van (potentiële) klanten uiterst serieus. Wij nemen continu de benodigde maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en misbruik ervan tegen te gaan. Neem s.v.p. contact met ons op als er redenen zijn om te twijfelen aan (de effectiviteit) van deze beveiliging. Bij voorbaat dank.

Scroll naar boven