PJP TV en Film producties

English PJP Film en TV Productions websiteDeutsche PJP Film en TV ProductiesYoutubeTwitterFacebook

Diensten » Corporate Video » Testimonial

Video-testimonial

Een videotestimonial laten maken?

Wat is een video-testimonial? Een testimonial is dus een uitspraak van een klant over een bedrijf, bedoeld om bij anderen goodwill te wekken. In plaats van mooie beloftes te doen over uw product, laat u gebruikers, klanten, experts of een combinatie daarvan zelf aan het woord vóór de camera. Kortgezegd: Uw klant als ambassadeur!

De belevingswereld van een klant is voor andere klanten veel overtuigender dan wat een verkoper zegt of een mooie brochure. Zij vertellen wat het betekent om met u zaken te doen,  voor u te werken of met u samen te werken. U overtuigt dus met goede referenties en de boodschap is herkenbaar voor de kijker.

Testimonials zijn niet alleen toepasbaar voor klanten, maar ook voor:
- medewerkers inzake uw imago op de arbeidsmarkt
- overheden die melden dat u zorgvuldig omgaat met gemeenschapsbelangen
- leveranciers waarvan u de mening professioneel wilt weergeven.

Hier staan enkele recente voorbeelden van testimonials.