PJP TV en Film producties

English PJP Film en TV Productions websiteDeutsche PJP Film en TV ProductiesYoutubeTwitterFacebook

Bedrijfsprofiel » Werkwijze

Werkwijze

Film is altijd maatwerk!

Het maken van een videoproductie vergt het nodige werk. In ons productieproces maken we globaal een 5-tal stappen:

Stap 1 Inventarisatie:

Tijdens het eerste vrijblijvende bezoek wordt geïnventariseerd welke ideeën, wensen en eisen de opdrachtgever heeft. Vooral het doel en de doelgroep krijgen direct alle aandacht.

Stap 2 Redactie & Script:

Daarna wordt, in samenwerking met de opdrachtgever, een compleet concept en script uitgewerkt.  Verder wordt de productieplanning opgesteld en worden de opnames voorbereid.

Stap 3 Opnames:

De opnames vinden plaats op de locaties of in onze studio met professionele HD-camera’s op aanwijzing van de regisseur met cameraman. We kunnen ook gebruik maken van extra productiemiddelen zoals bijvoorbeeld de regieset, de camera-crane of een camera-dolly met track.

Stap 4 Montage:


Het monteren van de videoproductie inclusief het verwerken van animaties.  Verder gebruiken we altijd rechtenvrije muziek. Na de montage krijgt de opdrachtgever een preview waarna er eventueel nog wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. In de laatste fase volgen audionabewerking en eventuele voice-overs.

Stap 5 Afwerking:

Het eindproduct wordt afgewerkt volgens afspraak. De video wordt afgeleverd op diverse dragers zoals DVD of tape en videofiles geschikt voor plaatsing op internet. De opdrachtgever bezit de volledige rechten van het afgewerkte geheel. PJP blijft eigenaar van het ruwe beeldmateriaal.